Sony XS-F1736 SE manual

Sony XS-F1736 SE
(1)
  • Número de páginas: 2
  • Tipo de archivo: PDF
SONY XS-F6936SE / F1736SE / F1336SE / F1036SE_EUR [GB,FR,ES,DE,SE,NL,PT,IT,PL,GR,RU,UA] 4-106-767-11 (1) SONY XS-F6936SE / F1736SE / F1336SE / F1036SE_EUR [GB,FR,ES,DE,SE,NL,PT,IT,PL,GR,RU,UA] 4-106-767-11 (1)

Especificações

XS-F6936SE
Coluna Coaxial de 3 vias:
Graves 16 × 24 cm, cónico
Gama média 6,0 cm, cónico
Agudos 1,1 cm, tipo cúpula
Potência máxima de curto-prazo*
1
300 W
*
2
Potência nominal 60 W*
2
Impedância nominal 4 Ω
Nível de pressão acústica de saída 89±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Amplitude de frequência efectiva 40 – 22.000 Hz*
2
Peso Aprox. 1.110 g por coluna
Acessórios fornecidos Peças para instalação
XS-F1736SE
Coluna Coaxial de 3 vias:
Graves 16,5 cm, cónico
Gama média 3,5 cm, Tipo B.D
Agudos 0,6 cm, tipo cúpula
Potência máxima de curto-prazo*
1
200 W
*
2
Potência nominal 40 W*
2
Impedância nominal 4 Ω
Nível de pressão acústica de saída 87±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Amplitude de frequência efectiva 50 – 23.000 Hz*
2
Peso Aprox. 590 g por coluna
Acessórios fornecidos Peças para instalação
XS-F1336SE
Coluna Coaxial de 3 vias:
Graves 13 cm, cónico
Gama média 3,5 cm, Tipo B.D
Agudos 0,6 cm, tipo cúpula
Potência máxima de curto-prazo*
1
160 W
*
2
Potência nominal 40 W*
2
Impedância nominal 4 Ω
Nível de pressão acústica de saída 86±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Amplitude de frequência efectiva 60 – 23.000 Hz*
2
Peso Aprox. 560 g por coluna
Acessórios fornecidos Peças para instalação
XS-F1036SE
Coluna Coaxial de 3 vias:
Graves 10 cm, cónico
Gama média 2,5 cm, Tipo B.D
Agudos 0,6 cm, tipo cúpula
Potência máxima de curto-prazo*
1
140 W
*
2
Potência nominal 30 W*
2
Impedância nominal 4 Ω
Nível de pressão acústica de saída 85±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Amplitude de frequência efectiva 65 – 22.000 Hz*
2
Peso Aprox. 400 g por coluna
Acessórios fornecidos Peças para instalação
Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
*
1
“Potência máxima de curto-prazo” pode também ser referida
como “Potência de pico.
*
2
Condição de Teste: IEC 06268-5 (2003-05)

Caratteristiche tecniche

XS-F6936SE
Diffusore Coassiale a 3 vie:
Woofer da 16 × 24 cm, tipo a
cono
Gamma media da 6,0 cm, tipo
a cono
Tweeter da 1,1 cm, tipo a
cupola
Potenza massima a breve termine
*
1
300 W
*
2
Potenza nominale 60 W*
2
Impedenza nominale 4 Ω
Livello pressione sonora in uscita 89±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Gamma di frequenza effettiva 40 – 22.000 Hz*
2
Peso Circa 1,110 g per diffusore
Accessori in dotazione Elementi per installazione
XS-F1736SE
Diffusore Coassiale a 3 vie:
Woofer da 16,5 cm, tipo a cono
Gamma media da 3,5 cm, tipo
B.D
Tweeter da 0,6 cm, tipo a
cupola
Potenza massima a breve termine
*
1
200 W
*
2
Potenza nominale 40 W*
2
Impedenza nominale 4 Ω
Livello pressione sonora in uscita 87±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Gamma di frequenza effettiva 50 – 23.000 Hz*
2
Peso Circa 590 g per diffusore
Accessori in dotazione Elementi per installazione
XS-F1336SE
Diffusore Coassiale a 3 vie:
Woofer da 13 cm, tipo a cono
Gamma media da 3,5 cm, tipo
B.D
Tweeter da 0,6 cm, tipo a
cupola
Potenza massima a breve termine
*
1
160 W
*
2
Potenza nominale 40 W*
2
Impedenza nominale 4 Ω
Livello pressione sonora in uscita 86±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Gamma di frequenza effettiva 60 – 23.000 Hz*
2
Peso Circa 560 g per diffusore
Accessori in dotazione Elementi per installazione
XS-F1036SE
Diffusore Coassiale a 3 vie:
Woofer da 10 cm, tipo a cono
Gamma media da 2,5 cm, tipo
B.D
Tweeter da 0,6 cm, tipo a
cupola
Potenza massima a breve termine
*
1
140 W
*
2
Potenza nominale 30 W*
2
Impedenza nominale 4 Ω
Livello pressione sonora in uscita 85±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Gamma di frequenza effettiva 65 – 22.000 Hz*
2
Peso Circa 400 g per diffusore
Accessori in dotazione Elementi per installazione
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche
senza preavviso.
*
1
“Potenza massima a breve termine” potrebbe anche essere
riferito a “Alimentazione massima.
*
2
Condizione di prova: IEC 06268-5 (2003-05)

Dane Techniczne

XS-F6936SE
Głośnik Współosiowy 3-drożny:
Niskotonowy 16 × 24 cm, typ
stożkowy
Średniotonowy 6,0 cm, typ
stożkowy
Wysokotonowy 1,1 cm, typ
kopułowy
Maksymalna moc chwilowa
*
1
300 W*
2
Moc znamionowa 60 W*
2
Impedancja znamionowa 4 Ω
Wyjściowe ciśnienie akustyczne 89±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Skuteczne pasmo przenoszenia 40 – 22 000 Hz*
2
Waga około 1 110 g/głośnik
Dostarczony osprzęt Elementy instalacyjne
XS-F1736SE
Głośnik Współosiowy 3-drożny:
Niskotonowy 16,5 cm, typ
stożkowy
Średniotonowy 3,5 cm, typ B.D
Wysokotonowy 0,6 cm, typ
kopułowy
Maksymalna moc chwilowa
*
1
200 W*
2
Moc znamionowa 40 W*
2
Impedancja znamionowa 4 Ω
Wyjściowe ciśnienie akustyczne 87±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Skuteczne pasmo przenoszenia 50 – 23 000 Hz*
2
Waga około 590 g/głośnik
Dostarczony osprzęt Elementy instalacyjne
XS-F1336SE
Głośnik Współosiowy 3-drożny:
Niskotonowy 13 cm, typ
stożkowy
Średniotonowy 3,5 cm, typ B.D
Wysokotonowy 0,6 cm, typ
kopułowy
Maksymalna moc chwilowa
*
1
160 W*
2
Moc znamionowa 40 W*
2
Impedancja znamionowa 4 Ω
Wyjściowe ciśnienie akustyczne 86±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Skuteczne pasmo przenoszenia 60 – 23 000 Hz*
2
Waga około 560 g/głośnik
Dostarczony osprzęt Elementy instalacyjne
XS-F1036SE
Głośnik Współosiowy 3-drożny:
Niskotonowy 10 cm, typ
stożkowy
Średniotonowy 2,5 cm, typ B.D
Wysokotonowy 0,6 cm, typ
kopułowy
Maksymalna moc chwilowa
*
1
140 W*
2
Moc znamionowa 30 W*
2
Impedancja znamionowa 4 Ω
Wyjściowe ciśnienie akustyczne 85±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Skuteczne pasmo przenoszenia 65 – 22 000 Hz*
2
Waga około 400 g/głośnik
Dostarczony osprzęt Elementy instalacyjne
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
*
1
„Maksymalna moc chwilowa” jest także nazywana „mocą
szczytową.
*
2
Warunki testowe: IEC 06268-5 (2003-05)

Specifications

XS-F6936SE
Speaker Coaxial 3-way:
Woofer 16 × 24 cm cone type
Midrange 6.0 cm cone type
Tweeter 1.1 cm dome type
Short-term Maximum power*
1
300 W*
2
Rated power 60 W*
2
Rated impedance 4 Ω
Output sound pressure level 89±2 dB (1 W, 1 m)*
2
Effective frequency range 40 – 22,000 Hz*
2
Mass Approx. 1,110 g per speaker
Supplied accessories Parts for installation
XS-F1736SE
Speaker Coaxial 3-way:
Woofer 16.5 cm cone type
Midrange 3.5 cm balanced
dome type
Tweeter 0.6 cm dome type
Short-term Maximum power*
1
200 W*
2
Rated power 40 W*
2
Rated impedance 4 Ω
Output sound pressure level 87±2 dB (1 W, 1 m)*
2
Effective frequency range 50 – 23,000 Hz*
2
Mass Approx. 590 g per speaker
Supplied accessories Parts for installation
XS-F1336SE
Speaker Coaxial 3-way:
Woofer 13 cm cone type
Midrange 3.5 cm balanced
dome type
Tweeter 0.6 cm dome type
Short-term Maximum power*
1
160 W*
2
Rated power 40 W*
2
Rated impedance 4 Ω
Output sound pressure level 86±2 dB (1 W, 1 m)*
2
Effective frequency range 60 – 23,000 Hz*
2
Mass Approx. 560 g per speaker
Supplied accessories Parts for installation
XS-F1036SE
Speaker Coaxial 3-way:
Woofer 10 cm cone type
Midrange 2.5 cm balanced
dome type
Tweeter 0.6 cm dome type
Short-term Maximum power
*
1
140 W*
2
Rated power 30 W*
2
Rated impedance 4 Ω
Output sound pressure level 85±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Effective frequency range 65 – 22,000 Hz*
2
Mass Approx. 400 g per speaker
Supplied accessories Parts for installation
Design and specifications are subject to change without notice.
*
1
“Short-term Maximum power” may also be referred to as “Peak
Power”.
*
2
Testing Condition : IEC 06268-5 (2003-05)

Spécifications

XS-F6936SE
Haut-parleur Coaxial à 3 voies :
Haut-parleur de graves de
16 × 24 cm de type conique
Médium 6,0 cm de type
conique
Haut-parleur d'aigus de 1,1 cm
de type en dôme équilibré
Puissance maximale à court terme
*
1
300 W
*
2
Puissance nominale 60 W*
2
Impédance nominale 4 Ω
Niveau de pression acoustique 89±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Plage de fréquences efficace 40 – 22 000 Hz*
2
Poids Environ 1 110 g par
haut-parleur
Accessoires fournis Eléments d’installation
XS-F1736SE
Haut-parleur Coaxial à 3 voies :
Haut-parleur de graves de
16,5 cm de type conique
Médium 3,5 cm de type à dôme
équilibré
Haut-parleur d'aigus de 0,6 cm
de type dôme
Puissance maximale à court terme
*
1
200 W
*
2
Puissance nominale 40 W*
2
Impédance nominale 4 Ω
Niveau de pression acoustique 87±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Plage de fréquences efficace 50 – 23 000 Hz*
2
Poids Environ 590 g par haut-parleur
Accessoires fournis Eléments d’installation
XS-F1336SE
Haut-parleur Coaxial à 3 voies :
Haut-parleur de graves de
13 cm de type conique
Médium 3,5 cm de type à dôme
équilibré
Haut-parleur d'aigus de 0,6 cm
de type dôme
Puissance maximale à court terme
*
1
160 W
*
2
Puissance nominale 40 W*
2
Impédance nominale 4 Ω
Niveau de pression acoustique 86±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Plage de fréquences efficace 60 – 23 000 Hz*
2
Poids Environ 560 g par haut-parleur
Accessoires fournis Eléments d’installation
XS-F1036SE
Haut-parleur Coaxial à 3 voies :
Haut-parleur de graves de 10
cm de type conique
Médium 2,5 cm de type à dôme
équilibré
Haut-parleur d'aigus de 0,6 cm
de type dôme
Puissance maximale à court terme
*
1
140 W
*
2
Puissance nominale 30 W*
2
Impédance nominale 4 Ω
Niveau de pression acoustique 85±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Plage de fréquences efficace 65 – 22 000 Hz*
2
Poids Environ 400 g par haut-parleur
Accessoires fournis Eléments d’installation
La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans
préavis.
*
1
La « Puissance maximale à court-terme » peut aussi être
désignée sous le nom de « Puissance de crête ».
*
2
Conditions de test : CEI 06268-5 (2003-05)

Especificaciones

XS-F6936SE
Altavoz Coaxial de 3 vías:
Graves 16 × 24 cm, tipo cónico
Gama media 6,0 cm, tipo
cónico
Agudos 1,1 cm, balanceado
tipo cúpula
Potencia de pico máximo
*
1
300 W*
2
Potencia nominal 60 W*
2
Impedancia nominal 4 Ω
Sensibilidad 89±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Rango de frecuencia efectivo 40 – 22 000 Hz*
2
Peso Aprox. 1 110 g por altavoz
Accesorios suministrados Componentes para instalación
XS-F1736SE
Altavoz Coaxial de 3 vías:
Graves 16,5 cm, tipo cónico
Gama media 3,5 cm, tipo BD
Agudos 0,6 cm, balanceado
tipo cúpula
Potencia de pico máximo
*
1
200 W*
2
Potencia nominal 40 W*
2
Impedancia nominal 4 Ω
Sensibilidad 87±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Rango de frecuencia efectivo 50 – 23 000 Hz*
2
Peso Aprox. 590 g por altavoz
Accesorios suministrados Componentes para instalación
XS-F1336SE
Altavoz Coaxial de 3 vías:
Graves 13 cm, tipo cónico
Gama media 3,5 cm, tipo BD
Agudos 0,6 cm, balanceado
tipo cúpula
Potencia de pico máximo
*
1
160 W*
2
Potencia nominal 40 W*
2
Impedancia nominal 4 Ω
Sensibilidad 86±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Rango de frecuencia efectivo 60 – 23 000 Hz*
2
Peso Aprox. 560 g por altavoz
Accesorios suministrados Componentes para instalación
XS-F1036SE
Altavoz Coaxial de 3 vías:
Graves 10 cm, tipo cónico
Gama media 2,5 cm, tipo BD
Agudos 0,6 cm, balanceado
tipo cúpula
Potencia de pico máximo
*
1
140 W*
2
Potencia nominal 30 W*
2
Impedancia nominal 4 Ω
Sensibilidad 85±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Rango de frecuencia efectivo 65 – 22 000 Hz*
2
Peso Aprox. 400 g por altavoz
Accesorios suministrados Componentes para instalación
Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
*
1
“Potencia de pico máximo” también puede denominarse
“Potencia de pico.
*
2
Condición de verificación : IEC 06268-5 (2003-05)

Precautions

Do not continuously use the speaker system beyond

the peak power handling capacity.

Keep recorded tapes, watches, and personal credit

cards using magnetic coding away from the speaker

system to protect them from damage caused by the

magnets in the speakers.

If you cannot find an appropriate mounting

location, consult your car dealer or your nearest

Sony dealer before mounting.

Précautions

Evitez de soumettre le système de haut-parleurs à

une utilisation continue au-delà de la puissance

crête admissible.

Gardez les bandes enregistrées, les montres et les

cartes de crédit utilisant un code magnétique à

l’écart du système de haut-parleurs pour éviter tout

dommage causé par les aimants des haut-parleurs.

Si vous ne pouvez pas trouver d’emplacement

adéquat pour installer l’appareil, consultez votre

revendeur Sony le plus proche.

Precauciones

Procure no utilizar el sistema de altavoces en forma

continua con una potencia que sobrepase la

potencia admisible.

Mantenga alejados del sistema de altavoces las

cintas grabadas, relojes o tarjetas de crédito con

codificación magnética para evitar daños que

posiblemente causarían los imanes de los altavoces.

Si no encuentra un emplazamiento apropiado para

el montaje, consulte al distribuidor de su automóvil

o al distribuidor de Sony más próximo.

Sicherheitsmaßnahmen

Verwenden Sie das Lautsprechersystem nicht

kontinuierlich über der maximalen Belastbarkeit.

Halten Sie bespielte Tonbänder, Uhren und

Kreditkarten mit Magnetcodierung von den

Lautsprechern fern, um eine Beschädigung durch

die Lautsprechermagnete zu vermeiden.

Wenn Sie keine geeignete Einbaustelle finden,

wenden Sie sich vor der Montage an Ihren Kfz-

Händler oder an den nächsten Sony-Händler.

Säkerhetsföreskrifter

Driv inte högtalarsystemet kontinuerligt med högre

toppeffekt än det klarar av.

Kom ihåg att inspelade kassettband, klockor och

kreditkort med magnetremsa kan skadas av

magneterna i högtalarna och du bör därför inte

lägga dem i närheten av högtalarna.

Om du inte hittar något bra ställe att montera

högtalaren på, bör du kontakta bilåterförsäljaren

eller närmaste Sony-återförsäljare innan du

monterar den.

Voorzorgsmaatregelen

Belast de luidsprekers niet constant met een

vermogen dat het maximale ingangsvermogen

overschrijdt.

Houd banden met opnamen, horloges en

creditcards met magnetische codering uit de buurt

van het luidsprekersysteem om mogelijke

beschadiging door de luidsprekermagneten te

voorkomen.

Als u geen geschikte montageplaats vindt,

raadpleeg dan uw autodealer of de dichtstbijzijnde

Sony dealer voordat u de luidsprekers gaat

installeren.

Precauções

Não utilize o sistema de colunas continuamente

além da capacidade de potência de pico.

Mantenha as cassetes gravadas, os relógios e os

cartões de crédito pessoais que utilizem codificação

magnética longe do sistema de colunas para evitar

que fiquem danificados pelos ímanes dos colunas.

Se não conseguir encontrar um local de instalação

apropriado, consulte o concessionário da marca do

seu automóvel ou o agente Sony mais próximo.

Precauzioni

Non utilizzare il sistema diffusori con alimentazione

di potenza nominale superiore a quella massima

supportata e in modo prolungato.

I nastri registrati, gli orologi e le carte di credito con

codice magnetico devono essere tenuti lontano dal

sistema diffusori, per evitare che i magneti dei

diffusori possano danneggiarli.

Se non si riesce ad individuare una posizione

adatta per il montaggio, consultare il

concessionario auto o il proprio rivenditore Sony.

Środki ostrożności

Nie należy używać w sposób ciągły zestawu

głośnikowego przy mocy wyjściowej przekraczającej

jego wydajność.

Aby uniknąć uszkodzenia przedmiotów takich jak

nagrane kasety, zegarki, oraz karty kredytowe

zakodowane magnetycznie, należy je przechowywać

z dala od głośników zawierających wbudowane

magnesy.

W przypadku trudności ze znalezieniem

odpowiedniego miejsca na instalację głośników

należy skonsultować się z punktem sprzedaży

pojazdu lub najbliższym sprzedawcą produktów

firmy Sony.

Προφυλάξεις

Μη χρησιμοποιείτε συνεχώς το σύστημα ηχείων σε

μεγαλύτερη ισχύ από τη μέγιστη επιτρεπόμενη.

Φυλάσσετε τις ηχογραφημένες κασέτες, τα ρολόγια

και τις προσωπικές πιστωτικές κάρτες με μαγνητική

κωδικοποίηση μακριά από το σύστημα των ηχείων

για να το προστατέψετε από ζημιά που μπορεί να

προκαλέσουν οι μαγνήτες στα ηχεία.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μια κατάλληλη θέση

τοποθέτησης, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο

του αυτοκινήτου σας ή τον πλησιέστερο

αντιπρόσωπο της Sony, πριν από την τοποθέτηση.

Меры предосторожности

He допycкaйтe пpодолжитeльной подaчи нa

aкycтичecкyю cиcтeмy нaгpyзки, пpeвышaющeй

ee пиковyю мощноcть.

Не держите вблизи от акустических систем

магнитные ленты с записью, часы или

кредитные карточки с магнитным кодом во

избежание их повреждения под воздействием

магнитов, имеющихся в громкоговорителях.

Если Вы не можете самостоятельно найти

подxодящee мecто для установки акустических

систем, обратитесь за советом в ближайшую

автомобильную мастерскую или к ближайшему

дилеру фирмы Sony.

Зaxоди бeзпeки

He допycкaйтe тpивaлого подaння нa aкycтичнy

cиcтeмy нaвaнтaжeння, якe пepeвищyє її піковy

потyжніcть.

Збepігaйтe зaпиcaні кaceти, годинники тa

оcобиcті кpeдитні кapтки з мaгнітним

кодyвaнням подaлі від aкycтичної cиcтeми, щоб

зaxиcтити їx від pозмaгнічyвaння.

Якщо знaйти нaлeжнe міcцe для вcтaновлeння

нe вдaєтьcя, звepнітьcя cпepшy до дилepa, в

якого пpидбaно aвтомобіль, aбо до

нaйближчого дилepa компaнії Sony.

Προδιαγραφές

XS-F6936SE
Ηχείο Ομοαξονικό 3 κατευθύνσεων:
Woofer 16 × 24 cm, κωνικού
τύπου
Midrange 6,0 cm, κωνικού τύπου
Tweeter 1,1 cm, τύπου θόλου
Μέγιστη βραχυπρόθεσμη ισχύς
*
1
300 W*
2
Ονομαστική ισχύς 60 W*
2
Ονομαστική αντίσταση 4 Ω
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξόδου 89±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Περιοχή αποτελεσματικών συχνοτήτων
40 – 22.000 Hz*
2
Βάρος Περίπου 1.110 g ανά ηχείο
Παρεχόμενος εξοπλισμός εξαρτήματα για την
τοποθέτηση
XS-F1736SE
Ηχείο Ομοαξονικό 3 κατευθύνσεων:
Woofer 16,5 cm, κωνικού τύπου
Midrange 3,5 cm, τύπου B.D
Tweeter 0,6 cm, τύπου θόλου
Μέγιστη βραχυπρόθεσμη ισχύς
*
1
200 W*
2
Ονομαστική ισχύς 40 W*
2
Ονομαστική αντίσταση 4 Ω
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξόδου 87±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Περιοχή αποτελεσματικών συχνοτήτων
50 – 23.000 Hz*
2
Βάρος Περίπου 590 g ανά ηχείο
Παρεχόμενος εξοπλισμός εξαρτήματα για την
τοποθέτηση
XS-F1336SE
Ηχείο Ομοαξονικό 3 κατευθύνσεων:
Woofer 13 cm, κωνικού τύπου
Midrange 3,5 cm, τύπου B.D
Tweeter 0,6 cm, τύπου θόλου
Μέγιστη βραχυπρόθεσμη ισχύς
*
1
160 W*
2
Ονομαστική ισχύς 40 W*
2
Ονομαστική αντίσταση 4 Ω
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξόδου 86±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Περιοχή αποτελεσματικών συχνοτήτων
60 – 23.000 Hz*
2
Βάρος Περίπου 560 g ανά ηχείο
Παρεχόμενος εξοπλισμός εξαρτήματα για την
τοποθέτηση
XS-F1036SE
Ηχείο Ομοαξονικό 3 κατευθύνσεων:
Woofer 10 cm, κωνικού τύπου
Midrange 2,5 cm, τύπου B.D
Tweeter 0,6 cm, τύπου θόλου
Μέγιστη βραχυπρόθεσμη ισχύς
*
1
140 W*
2
Ονομαστική ισχύς 30 W*
2
Ονομαστική αντίσταση 4 Ω
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξόδου 85±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Περιοχή αποτελεσματικών συχνοτήτων
65 – 22.000 Hz*
2
Βάρος Περίπου 400 g ανά ηχείο
Παρεχόμενος εξοπλισμός εξαρτήματα για την
τοποθέτηση
Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
προειδοποίηση.
*
1
H “Μέγιστη βραχυπρόθεσμη ισχύς” αναφέρεται επίσης ως
“ισχύς κορυφής”.
*
2
Συνθήκες δοκιμής: IEC 06268-5 (2003-05)

Технические характеристики

XS-F6936SE
Гpомкоговоpитeль Коаксиальная 3-канальная
система:
Низкочастотный 16 × 24 см,
конического типа
Среднечастотный 6,0 см,
конического типа
Высокочастотный 1,1 см,
кyпольного типa
Кратковременная максимальная мощность
*
1
300 Вт
*
2
Номинальная мощность 60 Вт*
2
Номинальное сопротивление 4 Ом
Уровень выходного звукового давления
89±2 дБ (1 Вт, 1 м)
*
2
Рабочий диапазон частот 40 – 22000 Гц*
2
Масса Oколо 1110 грамм
Входящие в комплект принадлежности
Детали для установки
XS-F1736SE
Гpомкоговоpитeль Коаксиальная 3-канальная
система:
Низкочастотный 16,5 см,
конического типа
Cpeднeчacтотный 3,5 cм,
cбaлaнcиpовaнный,
кyпольного типa
Высокочастотный 0,6 см,
кyпольного типa
Кратковременная максимальная мощность
*
1
200 Вт
*
2
Номинальная мощность 40 Вт*
2
Номинальное сопротивление 4 Ом
Уровень выходного звукового давления
87±2 дБ (1 Вт, 1 м)
*
2
Рабочий диапазон частот 50 – 23000 Гц*
2
Масса Oколо 590 грамм
Входящие в комплект принадлежности
Детали для установки
XS-F1336SE
Гpомкоговоpитeль Коаксиальная 3-канальная
система:
Низкочастотный 13 см,
конического типа
Cpeднeчacтотный 3,5 cм,
cбaлaнcиpовaнный,
кyпольного типa
Высокочастотный 0,6 см,
кyпольного типa
Кратковременная максимальная мощность
*
1
160 Вт
*
2
Номинальная мощность 40 Вт*
2
Номинальное сопротивление 4 Ом
Уровень выходного звукового давления
86±2 дБ (1 Вт, 1 м)
*
2
Рабочий диапазон частот 60 – 23000 Гц*
2
Масса Oколо 560 грамм
Входящие в комплект принадлежности
Детали для установки
XS-F1036SE
Гpомкоговоpитeль Коаксиальная 3-канальная
система:
Низкочастотный 10 см,
конического типа
Cpeднeчacтотный 2,5 cм,
cбaлaнcиpовaнный,
кyпольного типa
Высокочастотный 0,6 см,
кyпольного типa
Кратковременная максимальная мощность
*
1
140 Вт
*
2
Номинальная мощность 30 Вт*
2
Номинальное сопротивление 4 Ом
Уровень выходного звукового давления
85±2 дБ (1 Вт, 1 м)
*
2
Рабочий диапазон частот 65 – 22000 Гц*
2
Масса Oколо 400 грамм
Входящие в комплект принадлежности
Детали для установки
Конструкция и технические характеристики могут быть
изменены без уведомления.
*
1
“Кратковременная максимальная мощность” также может
называться термином “Пиковая мощность”.
*
2
Условие испытания: IEC 06268-5 (2003-05)

Texнічні xapaктepиcтики

XS-F6936SE
Динaміки Коaкcіaльнa 3-кaнaльнa
cиcтeмa:
Hизькочacтотний динaмік
16 × 24 cм, конічного типy
Cepeдньочacтотний динaмік
6,0 cм, конічного типy
Bиcокочacтотний динaмік
1,1 cм, кyпольний тип.
Максимальна короткочасна потужність
*
1
300 Вт*
2
Номінальна потужність 60 Вт*
2
Номінальний імпеданс 4 Ω
Рівень тиску вихідного звуку 89±2 дБ (1 Вт, 1 м)
*
2
Ефективний діапазон частот 40 – 22000 Гц*
2
Вага приблизно 1110 г кожний
динaмік
Додаткове обладнання Обладнання для монтажу
XS-F1736SE
Динaміки Коaкcіaльнa 3-кaнaльнa
cиcтeмa:
Hизькочacтотний динaмік
16,5 cм, конічного типy
Cepeдньочacтотний динaмік
3,5 cм, конycний тип.
Bиcокочacтотний динaмік
0,6 cм, кyпольний тип.
Максимальна короткочасна потужність
*
1
200 Вт*
2
Номінальна потужність 40 Вт*
2
Номінальний імпеданс 4 Ω
Рівень тиску вихідного звуку 87±2 дБ (1 Вт, 1 м)
*
2
Ефективний діапазон частот 50 – 23000 Гц*
2
Вага приблизно 590 г кожний
динaмік
Додаткове обладнання Обладнання для монтажу
XS-F1336SE
Динaміки Коaкcіaльнa 3-кaнaльнa
cиcтeмa:
Hизькочacтотний динaмік
13 cм, конічного типy
Cepeдньочacтотний динaмік
3,5 cм, конycний тип.
Bиcокочacтотний динaмік
0,6 cм, кyпольний тип.
Максимальна короткочасна потужність
*
1
160 Вт*
2
Номінальна потужність 40 Вт*
2
Номінальний імпеданс 4 Ω
Рівень тиску вихідного звуку 86±2 дБ (1 Вт, 1 м)
*
2
Ефективний діапазон частот 60 – 23000 Гц*
2
Вага приблизно 560 г кожний
динaмік
Додаткове обладнання Обладнання для монтажу
XS-F1036SE
Динaміки Коaкcіaльнa 3-кaнaльнa
cиcтeмa:
Hизькочacтотний динaмік
10 cм, конічного типy
Cepeдньочacтотний динaмік
2,5 cм, конycний тип.
Bиcокочacтотний динaмік
0,6 cм, кyпольний тип.
Максимальна короткочасна потужність
*
1
140 Вт*
2
Номінальна потужність 30 Вт*
2
Номінальний імпеданс 4 Ω
Рівень тиску вихідного звуку 85±2 дБ (1 Вт, 1 м)
*
2
Ефективний діапазон частот 65 – 22000 Гц*
2
Вага приблизно 400 г кожний
динaмік
Додаткове обладнання Обладнання для монтажу
Конструкція та технічні характеристики можуть бути
змінені без попередження.
*
1
Інше визначення «Максимальної короткочасної
потужності» - «Пікова потужність».
*
2
Умови проведення випробувань: IEC 06268-5 (2003-05)

Technische Daten

XS-F6936SE
Lautsprecher 3 Wege, koaxial:
Tieftöner 16 × 24 cm,
Konus-Typ
Mitteltöner 6,0 cm, Konus-Typ
Hochtöner 1,1 cm, Kalotte
Kurzzeitige max. Leistung
*
1
300 W*
2
Nennleistung 60 W*
2
Nennimpedanz 4 Ω
Ausgangsschalldruckpegel 89±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Effektiver Frequenzbereich 40 – 22.000 Hz*
2
Gewicht ca. 1 110 g pro Lautsprecher
Mitgeliefertes Zubehör Montageteile
XS-F1736SE
Lautsprecher 3 Wege, koaxial:
Tieftöner 16,5 cm, Konus-Typ
Mitteltöner 3,5 cm, Typ B.D
Hochtöner 0,6 cm, Kalotte
Kurzzeitige max. Leistung
*
1
200 W*
2
Nennleistung 40 W*
2
Nennimpedanz 4 Ω
Ausgangsschalldruckpegel 87±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Effektiver Frequenzbereich 50 – 23.000 Hz*
2
Gewicht ca. 590 g pro Lautsprecher
Mitgeliefertes Zubehör Montageteile
XS-F1336SE
Lautsprecher 3 Wege, koaxial:
Tieftöner 13 cm, Konus-Typ
Mitteltöner 3,5 cm, Typ B.D
Hochtöner 0,6 cm, Kalotte
Kurzzeitige max. Leistung
*
1
160 W*
2
Nennleistung 40 W*
2
Nennimpedanz 4 Ω
Ausgangsschalldruckpegel 86±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Effektiver Frequenzbereich 60 – 23.000 Hz*
2
Gewicht ca. 560 g pro Lautsprecher
Mitgeliefertes Zubehör Montageteile
XS-F1036SE
Lautsprecher 3 Wege, koaxial:
Tieftöner 10 cm, Konus-Typ
Mitteltöner 2,5 cm, Typ B.D
Hochtöner 0,6 cm, Kalotte
Kurzzeitige max. Leistung
*
1
140 W*
2
Nennleistung 30 W*
2
Nennimpedanz 4 Ω
Ausgangsschalldruckpegel 85±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Effektiver Frequenzbereich 65 – 22.000 Hz*
2
Gewicht ca. 400 g pro Lautsprecher
Mitgeliefertes Zubehör Montageteile
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben
vorbehalten.
*
1
„Kurzzeitige max. Leistung“ wird manchmal auch als
„Spitzenleistung“ bezeichnet.
*
2
Testbedingung: IEC 06268-5 (2003-05)

Specifikationer

XS-F6936SE
Högtalare Koaxial 3-vägs:
Woofer 16 × 24 cm, konisk typ
Mellanregister 6,0 cm, konisk
typ
Tweeter 1,1 cm, kupol
Toppeffekt, kortvarig
*
1
300 W*
2
Märkeffekt 60 W*
2
Märkimpedans 4 Ω
Utmatad ljudtrycksnivå 89±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Effektivt frekvensomfång 40 – 22 000 Hz*
2
Vikt Ungefär 1 110 g per högtalare
Medföljande tillbehör Delar för installation
XS-F1736SE
Högtalare Koaxial 3-vägs:
Woofer 16,5 cm, konisk typ
Mellanregister 3,5 cm, B.D-typ
Tweeter 0,6 cm, kupol
Toppeffekt, kortvarig
*
1
200 W*
2
Märkeffekt 40 W*
2
Märkimpedans 4 Ω
Utmatad ljudtrycksnivå 87±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Effektivt frekvensomfång 50 – 23 000 Hz*
2
Vikt Ungefär 590 g per högtalare
Medföljande tillbehör Delar för installation
XS-F1336SE
Högtalare Koaxial 3-vägs:
Woofer 13 cm, konisk typ
Mellanregister 3,5 cm, B.D-typ
Tweeter 0,6 cm, kupol
Toppeffekt, kortvarig
*
1
160 W*
2
Märkeffekt 40 W*
2
Märkimpedans 4 Ω
Utmatad ljudtrycksnivå 86±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Effektivt frekvensomfång 60 – 23 000 Hz*
2
Vikt Ungefär 560 g per högtalare
Medföljande tillbehör Delar för installation
XS-F1036SE
Högtalare Koaxial 3-vägs:
Woofer 10 cm, konisk typ
Mellanregister 2,5 cm, B.D-typ
Tweeter 0,6 cm, kupol
Toppeffekt, kortvarig
*
1
140 W*
2
Märkeffekt 30 W*
2
Märkimpedans 4 Ω
Utmatad ljudtrycksnivå 85±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Effektivt frekvensomfång 65 – 22 000 Hz*
2
Vikt Ungefär 400 g per högtalare
Medföljande tillbehör Delar för installation
Rätten till ändring av design och specifikationer förbehålles.
*
1
Toppeffekt, kortvarig” kan även kallas för ”Maxeffekt.
*
2
Testvillkor: IEC 06268-5 (2003-05)

Technische gegevens

XS-F6936SE
Luidspreker Coaxiaal 3-weg:
Lage tonen 16 × 24 cm,
conustype
Middentonen 6,0 cm,
conustype
Hoge tonen 1,1 cm, koepeltype
Maximaal ingangsvermogen
*
1
300 W*
2
Nominaal ingangsvermogen 60 W*
2
Impedantie 4 Ω
Gevoeligheid 89±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Frequentiebereik 40 – 22.000 Hz*
2
Gewicht Ongeveer 1.110 g per
luidspreker
Bijgeleverde accessoires Onderdelen voor installatie
XS-F1736SE
Luidspreker Coaxiaal 3-weg:
Lage tonen 16,5 cm,
conus-type
Middentonen 3,5 cm, B.D-type
Hoge tonen 0,6 cm, koepeltype
Maximaal ingangsvermogen
*
1
200 W*
2
Nominaal ingangsvermogen 40 W*
2
Impedantie 4 Ω
Gevoeligheid 87±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Frequentiebereik 50 – 23.000 Hz*
2
Gewicht Ongeveer 590 g per luidspreker
Bijgeleverde accessoires Onderdelen voor installatie
XS-F1336SE
Luidspreker Coaxiaal 3-weg:
Lage tonen 13 cm, conus-type
Middentonen 3,5 cm, B.D-type
Hoge tonen 0,6 cm, koepeltype
Maximaal ingangsvermogen
*
1
160 W*
2
Nominaal ingangsvermogen 40 W*
2
Impedantie 4 Ω
Gevoeligheid 86±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Frequentiebereik 60 – 23.000 Hz*
2
Gewicht Ongeveer 560 g per luidspreker
Bijgeleverde accessoires Onderdelen voor installatie
XS-F1036SE
Luidspreker Coaxiaal 3-weg:
Lage tonen 10 cm, conus-type
Middentonen 2,5 cm, B.D-type
Hoge tonen 0,6 cm, koepeltype
Maximaal ingangsvermogen
*
1
140 W*
2
Nominaal ingangsvermogen 30 W*
2
Impedantie 4 Ω
Gevoeligheid 85±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Frequentiebereik 65 – 22.000 Hz*
2
Gewicht Ongeveer 400 g per luidspreker
Bijgeleverde accessoires Onderdelen voor installatie
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling
gewijzigd worden.
*
1
“Maximaal ingangsvermogen” kan ook “piekvermogen
genoemd worden.
*
2
Testvoorwaarde: IEC 06268-5 (2003-05)

Disposal of Old Electrical & Electronic

Equipment (Applicable in the

European Union and other European

countries with separate collection

systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this
product shall not be treated as household waste. Instead it shall be
handed over to the applicable collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health, which could
otherwise be caused by inappropriate waste handling of this
product. The recycling of materials will help to conserve natural
resources. For more detailed information about recycling of this
product, please contact your local Civic Office, your household
waste disposal service or the shop where you purchased the
product.

Traitement des appareils électriques

et électroniques en fin de vie

(Applicable dans les pays de l’Union

Européenne et aux autres pays

européens disposant de systèmes de

collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique
que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il
doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage
des équipements électriques et électroniques. En s’assurant que ce
produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez
à prévenir les conséquences négatives potentielles pour
l’environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux
aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information
supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez
contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où
vous avez acheté le produit.

Tratamiento de los equipos eléctricos

y electrónicos al final de su vida útil

(aplicable en la Unión Europea y en

países europeos con sistemas de

recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente
producto no puede ser tratado como residuos domésticos
normales, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de
recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que
este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las
consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud
humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el
momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de
materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir
información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase
en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más
cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Entsorgung von gebrauchten

elektrischen und elektronischen

Geräten (anzuwenden in den Ländern

der Europäischen Union und anderen

europäischen Ländern mit einem

separaten Sammelsystem für diese

Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf
hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu
behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling
von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden
muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses
Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer
Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von
Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das
Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den
kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem
Sie das Produkt gekauft haben.

Omhändertagande av gamla

elektriska och elektroniska produkter

(Användbar i den Europeiska Unionen

och andra Europeiska länder med

separata insamlingssystem)

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten
hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa
miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras
som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla
naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör
du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.

Verwijdering van oude elektrische en

elektronische apparaten (Toepasbaar

in de Europese Unie en andere

Europese landen met gescheiden

ophaalsystemen)

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het
moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling
van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit
product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval
of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Tratamento de Equipamentos

Eléctricos e Electrónicos no final da sua

vida útil (Aplicável na União Europeia

e em países Europeus com sistemas de

recolha selectiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica
que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado.
Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos
de equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurando-se que este
produto é correctamente depositado, irá prevenir potenciais
consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde,
que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento
destes produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a
conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais
detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o
município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua
área ou a loja onde adquiriu o produto.

Trattamento del dispositivo elettrico

od elettronico a fine vita (applicabile

in tutti i paesi dell’Unione Europea e

in altri paesi europei con sistema di

raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il
prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto
domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di
raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed
elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito
correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute che potrebbero
altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il
riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per
informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto,
potete contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di
smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l’avete acquistato.

Utylizacja zużytych urządzeń

elektrycznych i elektronicznych

(dotyczy Unii Europejskiej i innych

krajów europejskich stosujących

selekcję odpadów)

Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że nie może on być wyrzucany razem z odpadami
komunalnymi. Należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu
odbioru przetwarzającego urządzenia elektryczne i elektroniczne.
Właściwie przeprowadzona utylizacja pozwala uchronić środowisko
i ludzkie zdrowie przed ewentualnymi szkodliwymi skutkami
nieodpowiedniego pozbywania się tego produktu. Recykling
materiałów pozwala chronić zasoby naturalne. Dalsze informacje na
temat recyklingu produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie
miejskim, w firmie zajmującej się zbiórką odpadów komunalnych
lub w sklepie, w którym zakupiono ten produkt.

Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού &

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες

Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά

συστήματα συλλογής)

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του
σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο
συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς
ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε
σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων
στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα
βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του
δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Утилизaция элeктpичecкого и

элeктpонного обоpyдовaния

(диpeктивa пpимeняeтcя в cтpaнax

Eвpоcоюзa и дpyгиx eвpопeйcкиx

cтpaнax, гдe дeйcтвyют cиcтeмы

paздeльного cбоpa отxодов)

Переробка старого електричного та

електронного обладнання (діє у

межах країн Європейського Союзу

та інших країн Європи з окремими

системами збору)

183
628
5
45157
ø 165
ø 139
ø 75

XS-F1736SE

154
6
22
45
ø 130
ø 114
ø 75
5
136
149

XS-F1336SE

XS-F1036SE

136
5
22
43
ø 103
ø 90
ø 65
117
131

Dimensions

Dimensions

Dimensiones

Abmessungen

Dimensioner

Afmetingen

Dimensões

Dimensioni

Wymiary

Διαστάσεις

Размеры

Pозміpи

Unit: mm

Unité : mm

Unidad: mm

Einheit: mm

Enhet: mm

Eenheid: mm

Unidade: mm

Unità: mm

Jednostka: mm

Μονάδα: mm

Eдиницы: мм

Oдиниці: мм

Reference Point

Point de référence

Punto de referencia

Bezugspunkt

Referenspunkt

Referentiepunt

Ponto de Referência

Punto di riferimento

Punkt odniesienia

Σημείο αναφοράς

Исходная точка

Опорна точка

Reference Plane

Plan de référence

Plano de referencia

Bezugsebene

Referensplan

Referentievlak

Plano de Referência

Piano di riferimento

Płaszczyzna odniesienia

Επίπεδο αναφοράς

Исходная плоскость

Опорна площина

Reference Axis

Axe de référence

Eje de referencia

Bezugsachse

Referensaxel

Referentieas

Eixo de Referência

Asse di riferimento

Oś odniesienia

Άξονας αναφοράς

Исходная ось

Опорна вісь

195
1433
166
4.5 × 7.5
75
153
118
168
237
222
ø 80

XS-F6936SE

270
Sony XS-F1736 SE

¿Necesitas ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tienes alguna pregunta sobre Sony XS-F1736 SE o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí. Proporciona una descripción clara y completa de tu consulta. Cuantos más detallada sea tu consulta, más fácil será para otros Sony XS-F1736 SE propietarios responder adecuadamente a tu pregunta.

Ver el manual de Sony XS-F1736 SE aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Altavoces y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.3 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre Sony XS-F1736 SE o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

Sony XS-F1736 SE especificaciones

General
Marca Sony
Modelo XS-F1736 SE
Producto Altavoz
Idioma Español
Tipo de archivo PDF
Audio
Rango de frecuencia 50 - 23000
Sensibilidad 87
Parlante de alta frecuencia
Tipo de parlante 3 vías
Tipo de imán del parlante de alta frecuencia Piezoeléctrico
Tipo de imán del altavoz de alcance medio Neodimio
Potencia máxima 200
Potencia nominal 40
Altavoz de graves
Material del imán del bafle Ferrita
Información técnica
Componentes separados
Peso y dimensiones
Diámetro del tweeter 6
Diámetro del transductor de rango medio 35
mostrar más

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre Sony XS-F1736 SE.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí