JVC KD-R431 manual

JVC KD-R431
8.2 · 22
PDF manual
 · 74 páginas
Español
manualJVC KD-R431
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit JVC-product!
Wij verzoeken u de gebruiksaanwijzing goed door te lezen voordat u het apparaat gaat gebruiken. Zo
krijgt u een volledig inzicht in de functies van het apparaat en kunt u de mogelijkheden optimaal
benutten.

BELANGRIJK VOOR LASERPRODUKTEN

1. KLASSE 1 LASERPRODUKT
2. VOORZICHTIG: Open de bovenste afdekking niet. Er zijn geen door de gebruiker te
repareren onderdelen in het toestel; laat onderhoud en reparatie over
aan erkend onderhoudspersoneel.
3. VOORZICHTIG: Zichtbare en/of onzichtbare klasse 1M laserstralen indien geopend.
Bekijk niet direct met optische instrumenten.
4. REPRODUCTIE VAN LABEL: WAARSCHUWINGSLABEL OP BUITENKANT VAN TOESTEL
AANGEBRACHT.
Batterij
Producten

Informatie voor gebruikers over

het verwijderen van oude

apparatuur en batterijen

[Alleen de Europese Unie]
Deze symbolen geven aan dat het product
en de batterij met dit symbool bij het einde
van de gebruiksduur niet met het normale
huishoudelijk afval mogen worden
weggegooid.
Wanneer u dit product en de batterij wilt
weggooien, houdt u dan aan de geldende
nationale wetgeving of andere regels in uw
land en gemeente.
Door dit product naar het inzamelingspunt
te brengen, werkt u mee aan het behoud
van natuurlijke hulpbronnen en met het
voorkomen van potentiële negatieve
effecten op het milieu en de
volksgezondheid.
Opmerking:
Het teken Pb onder het batterijsymbool
geeft aan dat deze batterij lood bevat.
.
.

Waarschuwing:

Stop de auto alvorens het toestel te bedienen.

Let op:

Stel het volume zodanig in dat u nog goed
geluiden van buiten kunt horen. Het autorijden
met een te hoog volume, kan ongelukken
veroorzaken.
Gebruik de USB-apparatuur of de iPod/iPhone
niet indien de rijveiligheid zou kunnen worden
gehinderd.

Let op met het instellen van het

volume:

Digitale apparatuur (CD/USB) produceren weinig
ruis in vergelijking met andere bronnen. Verlaag
derhalve het volume alvorens de weergave van
deze digitale bronnen te starten zodat
beschadiging van de luidsprekers door een
plotselinge sterke volumeverhoging wordt
voorkomen.

Temperatuur in de auto:

Als de auto gedurende lange tijd in de kou of in
de warmte heeft gestaan, mag u het apparaat pas
gebruiken nadat de temperatuur in de auto weer
normaal waarden heet bereikt.

Condensvorming:

Er wordt mogelijk condens op de laserlens
afgezet wanneer de airconditioning van de auto
aanstaat. De disc wordt dan mogelijk niet goed
afgelezen. Verwijder in dat geval de disc en wacht
totdat het vocht is verdampt.
2
|ޓNEDERLANDS
2011/10/3ޓ19:39:10KD-R531_E_NL

Manual

Ver el manual de JVC KD-R431 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Radios de coche y ha sido calificado por 22 personas con un promedio de 8.2 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués . ¿Tienes alguna pregunta sobre JVC KD-R431 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesitas ayuda?

¿Tiene alguna consulta sobre el JVC KD-R431 y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de JVC KD-R431 proporcionarle una buena respuesta.

Número de preguntas: 0

JVC KD-R431 especificaciones

A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del JVC KD-R431.

General
Marca JVC
Modelo KD-R431
Producto Radio de coche
EAN 4975769394263
Idioma Español, Portugués
Tipo de archivo Manual de usuario (PDF)

Preguntas frecuentes

¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el JVC KD-R431 más abajo.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados