Emmaljunga City Cross manual

Emmaljunga City Cross
8.7 · 2
PDF manual
 · 134 páginas
Inglés
manualEmmaljunga City Cross
English page 24 - 44 Norsk Side 46 - 66
Deutsch sivu 68 - 88

City Cross & City Carrycot

Svenska sida 2 - 22 Suomi side 90 - 110

Sportstroller, Sportwagen, Sport-rattaat & Klapvogn

Dansk side 112 - 132

Instruktionsmanual • Brugsanvisning • Gebrauchsanweisung • Instruction manual • Seuraavien tuotteiden käyttöohjeet

S DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT RE ANNDNING OCH SPARA DE R FRAMTIDA BRUK.
DITT BARNSKERHET KANVERKAS OM DU INTE FÖLJER DESSA INSTRUKTIONER.
Denna produkt motsvarar standard DIN EN 1888:2003 + A 1:2005 + A 2:2005 + A 3:2005, EN 1466:2008
OBSERVERA ! Denna produkt är avsedd för transporten av ett (1) barn från 6 månader - 3 år med en vikt av maximalt 15 kg.
VARNING! Sittdelen är inte avsedd för barn under 6 månader. Använd sittdelen först när barnet kan sitta slvständigt.
VARNING! Denna produkt är inte avsedd för jogging, skatting/inlines.
VARNING! Liggdelen / liften är endast avsedd för ett barn som inte kan sitta upp slv, rulla över sidan eller kan resa sig händer och kna. Maxvikt
av barnet: 9 kg. VARNING! Använd aldrig liggdelen / liften på en stativ.
Den yttre längden / bredden av liggdelen är 860 mm / 450 mm. Den yttre längden / bredden av City korgen är 795 mm / 430 mm. Den yttre längden / bred-
den av Quadroliften är 800 mm / 400 mm. Den yttre längden / bredden av Hårdliften är 800 mm / 330 mm.
OBSERVERA! Bek www.emmaljunga.se för senaste versionen, innan du börjar annda produkten.
READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.
YOUR CHILD´S SAFETY MAY BE AFFECTED IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.
This product complies with DIN EN 1888:2003 + A 1:2005 + A 2:2005 + A 3:2005, EN 1466:2008
This product is suitable for one (1) child from 6 months - 3 years with a maximum weight of 15 kg.
WARNING! The seat-unit is not suitable for children under 6 months. Don’t use the seat-unit untill your child can sit unaided.
WARNING! The product is not suitable for running or skating.
WARNING! This carrycot is suitable only for a child who cannot sit up unaided, roll over and cannot push itself up on its hands and knees. Maximum weight
of the child: 9 kg. WARNING! Never use this carrycot on a stand.
The outer length and width of the Carrycot is 860 mm/450 mm. The outer length and width of the Citycarry Cot is 795 mm/430 mm.The outer length and
width of the Quadrolift is 800 mm / 400 mm. The outer length and width of the Babylift is 800 mm / 330 mm.
WARNING! Please visit www.emmaljunga.co.uk for the latest version of this manual before using the product.
LES DISSE INSTRUKSJONERYE R BRUK OG TA VARE PÅ DE FOR FRAMTIDIG BRUK. DITT BARNS
SIKKERHET KAN PÅVIRKES OM DU IKKE FØLGER DISSE INSTRUKSJONER!
Dette produkt tilsvarer standard DIN EN 1888:2003 + A 1:2005 + A 2:2005 + A 3:2005, EN 1466:2008
MERK! Dette produktet er beregnet for transport av et (1) barn fra 6mnd 3 år med en vekt maks. 15 kg.
ADVARSEL! Sportsvognsdelen er ikke beregnet for barn under 6 mnd. Bruk Sportsvogndelen først r barnet kan sitte selv.
ADVARSEL! Dette produkt er ikke beregnet for jogging, skating/inlines.
ADVARSEL! Bagen er kun beregnet for barn som ikke kan sette seg selv opp, rulle over på siden eller reise seg opp hender og knær. Maks. vekt på
barnet: 9kg. ADVARSEL! Bruk aldri bagen et stativ.
Den ytre lengden / bredden Bagen er 860 mm / 450 mm. Den ytre lengden / bredden på City bagen er 795 mm / 430 mm. Den ytre lengden / bredden
Quadroliften er 800 mm / 400 mm. Den ytre lengden / bredden på Hardbag er 800 mm / 330 mm.
MERK! r bruk av produktet sjekk www.emmaljunga.no for siste versjon.
LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGLTIG VOR DER BENUTZUNG UND BEWAHREN SIE SIE AUF. WENN SIE DIESE HINWEISE
NICHT BEACHTEN, KANN DIE SICHERHEIT IHRES KINDES BEEINTCHTIGT WERDEN.
Dieses Produkt entspricht DIN EN 1888:2003 + A 1:2005 + A 2:2005 + A 3:2005, EN 1466:2008
Dieses Produkt ist r ein (1) Kind im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren mit einem Gewicht von max. 15 kg vorgesehen.WARNUNG! Die Sitzeinheit ist r
Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet. Verwenden Sie die Sitzeinheit erst, wenn Ihr Kind selbständig sitzen kann.
WARNUNG! Dieses Produkt ist für Jogging oder Skating/Inlines nicht geeignet.
WARNUNG! Die Liegewanne/ Tragetasche ist nur für ein Kind geeignet, das sich noch nicht selbst aufsetzen bzw. auf die Seite rollen oder sich auf Hän-
den und Knien stzen kann. Höchstgewicht des Kindes: 9kg
WARNUNG! Die Tragetasche/ Liegewanne nicht auf einem Ständer verwenden.
Die Außennge und Breite des Liegeaufsatzes betragen 860 mm/450 mm. Die Außenlänge und Breite des City-Liegeaufsatzes betragen 795 mm/430
mm. Die Außenlänge und Breite des Quadrolift betragen 800 mm/400 mm. Die Außenlänge und Breite des Hartlift betragen 800 mm/330 mm.
Besuchen Sie www.emmaljunga.de für neueste Informationen, bevor Sie dieses Produkt benutzen.
LUE NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ, JAILY OHJEET TULEVAA TARVETTA VARTEN. LAPSESI
TURVALLISUUS VOI VAARANTUA MIKÄLI NÄI OHJEITA EI NOUDATETA.
tuote vastaa DIN EN 1888:2003 + A 1:2005 + A 2:2005 + A 3:2005, EN 1466:2008 standardin vaatimuksia
tuote on tarkoitettu yhden (1) lapsen kuljettamiseksi, noin 6 kuukauden ikäises aina 3 vuoden ikään asti. Lapsen enimmäispaino 15 kg.
VAROITUS! Ratasosaa ei ole tarkoitettu käytetksi lapselle alle 6 kk. ytä ratasistuinta vasta kun lapsi osaa istua tukevasti.
VAROITUS! Ratasta ei ole suunniteltu käytettäksi juoksukärry tai rullaluistimien kanssa.
VAROITUS! Tämä kantokassi soveltuuytetksi lapsille, jotka eivät osaa itse nousta istumaan, kääntyä itse, nousta itseensä sien varaan tai polvien
varaa. Lapsen enimmäispaino: 9 kg. VAROITUS! Älä koskaan käy kantokoppaa erillisen jalustan päällä.
Vaunukopan ulkoinen pituus/ulkoinen leveys on 860 mm/450 mm. City kopan ulkoinen pituus /ulkoinen leveys 795 mm/430 mm. Kantokassin Ulkoinen
Quadrolift leveys 800 mm/ 400 mm. Kantokassin Ulkoinen Babylift leveys 800 mm/ 330 mm.
HUOMAA! y tarkistamassa käyttöohjeen viimeisinivitys Emmaljungan kotisivuilta osoitteesta www.emmaljunga.com
S DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGTR BRUG OG GEM DEM FOR FREMTIDIG REFERENCE. DIT
BARNS SIKKERHED KAN PÅVIRKES HVIS DU IKKE LGER DISSE INSTRUKTIONER!
Dette produkt opfylder DIN EN 1888:2003 + A 1:2005 + A 2:2005 + A 3:2005, EN 1466:2008
BERK! Dette produkt er beregnet til transport af et (1) barn fra 6 mdr. - 3 år med en gt max. 15 kg.
ADVARSEL! Klapvognen er ikke egnet til børn under 6 måneder. Brug rst klapvognen r barnet kan sidde selv.
ADVARSEL! Dette produkt er ikke egnet til b eller rulleskøjte løb.
ADVARSEL! Barnevogns /lift kasse må kun bruges af børn som endnu ikke kan sidde op selv, rulle rundt på maven og komme op på nder og k.
Max gt på barnet 9 kg. ADVARSEL! Brug aldrig barnevognen på et stativ.
Den ydre længde/bredde Barnevognskassen er 860 mm / 450mm. Den ydre længde/bredde på City Bagen er 795 mm / 430 mm. Den ydre længde/
bredde på Quadroliften er 800 mm / 400 mm. Den ydre længde/bredde Babyliften er 800 mm / 330 mm.
BERK! Besøg www.emmaljunga.dk for seneste version, r du tager produktet i brug.
SE
DE
DK
UK
FI
NO

Manual

Ver el manual de Emmaljunga City Cross aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Cochecitos y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 8.7 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Emmaljunga City Cross o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesitas ayuda?

¿Tiene alguna consulta sobre el Emmaljunga y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung Galaxy A7 proporcionarle una buena respuesta.

Número de preguntas: 0

Emmaljunga City Cross especificaciones

A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Emmaljunga City Cross.

General
Marca Emmaljunga
Modelo City Cross
Producto Cochecito
Idioma Inglés
Tipo de archivo PDF

Preguntas frecuentes

¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Emmaljunga City Cross más abajo.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados